27 d’abril 2013

Família, escola i èxit educatiu


Aquest vídeo de la Fundació Jaume Bofill recull les aportacions d'Antoni Tort, professor de Pedagogia a la Universitat de Vic, Jordi Collet, professor de Sociologia a la Universitat de Vic, Lluís Font, secretari de Politiques Educatives del Departament d'Ensenyament i Àlex Castillo, president de la FaPac sobre la complexa relació dels centres educatius amb les famílies del seu alumnat. Tots es mostren d'acord en la necessitat d'afavorir noves estratègies de vinculació entre els centres i les famílies per promoure relacions de confiança i col·laboració que s'ha demostrat factor rellevant per la millora del benestar dels alumnes i els seus resultats acadèmics.

Química de l'amor matern

El Magazine digital, suplement de La Vanguardia, en la seva edició de demà, publica un complet i interessant article sobre la construció de les relacions primerenques del nadó. La química del amor matern, aplega els resultats de les darreres investigacions en neurociència i epigenètica i descriu, de manera senzilla i entenedora la importància de les primeres interaccions del nadó amb la mare i/o cuidadors principals i la seva influència en el desenvolupament posterior de l'infant. Explica com s'activen els mecanismes de comunicació i regulació emocional i l'estil d'exploració en que esdevenen i com es poden afrontar les dificultats que es puguin donar. Un reportatge molt recomanable.

25 d’abril 2013

Pares i mares d'adolescents

El pedagog Juanjo Fernandez, presenta amb el necessari un toc d'humor, uns quants consells generals molt recomanables per  pares i mares d'adolescents.
1. Comptaràs fins a 10 o fins al número que calgui.
2. Deixaràs passar el primer estirabot com si no l’haguessis sentit.
3. Donaràs una oportunitat a la seva música abans de dir el que en penses.
4. Escoltaràs, escoltaràs i escoltaràs.
5. Et prendràs les coses amb sentit de l’humor.
6. Evitaràs dir-li el que tu feies a la seva edat, si no és que t’ho pregunta.
7. Evitaràs discussions absurdes, però no defugiràs el conflicte necessari.
8. Evitaràs fer servir expressions de l’adolescent... si no és que vols fer el ridícul.
9. No deixaràs passar les transgressions de normes fonamentals.
10. No et posaràs nerviós quan sistemàticament opini el contrari que tu.
11. No faràs anàlisis que no t’han demanat.
12. No preguntaràs coses que ja has decidit.
13. No voldràs arreglar-ho tot com si els problemes fossin avaries.
14. Preguntaràs sense interrogar.
15. Recordaràs a l’adolescent les seves qualitats i talents.
16. Recordaràs com et senties tu quan eres adolescent.
17. Recordaràs el que l’adolescent et va explicar una vegada.
18. Recordaràs que l’adolescent és un mutant sobrehormonat.
19. Recordaràs que l’adolescent fonamentalment menja, dorm i s’arrossega.
20. Recordaràs que l’adolescent no vol assemblar-se a tu... si més no, ara.
21. Recordaràs que l’adolescent va ser aquell infant encantador.
22. Recordaràs que no ets el “col.lega” del teu fill adolescent.
23. Recordaràs que per a l’adolescent no hi ha futur més enllà del cap de setmana.
24. Recordaràs que quan l’adolescent sigui adult tot serà millor.
25. Recordaràs que tu ets més gran i, en principi, més madur, que l’adolescent.
26. Recordaràs que tu no saps el que pensa l’adolescent, i evitaràs dirho.
27. Seràs clar i precís quan donis instruccions.
28. Seràs coherent en les teves accions.
29. Seràs inflexible amb el compliment dels càstigs.
30. T’interessaràs per les seves coses... però no cal que les facis

Quaderns Faros


L'Observatori Faros de l'Hospital Sant Joan de Déu, és una entitat que s'adreça a pares i mares que tenen interès en rebre informació de qualitat sobre temes que afecten a la salut i el benestar dels seus fills i filles. Els Quaderns Faros, són monogràfics pensats especialment per satisfer aquesta necessitat d'informació i orientació. Aquest en concret, el Núm 6, Com educar les emocions?. Intel·ligència emocional a la infància i a l'adolescència,  parla de com educar les emocions des de la primera infància fins l'adolescència. Des d'aquest enllaç podeu accedir al recull de tots els Quaderns elaborats.

23 d’abril 2013

Bons consells

La Vanguàrdia d'avui (24 d'abril) publica una entrevista a l'orientadora familiar Geli Santa Maria, que val la pena llegir i difondre. De manera molt senzilla i entenedora aconsella sobre aspectes essencials de la criança i l'educació dels fills i filles. Geli Santa María, a més d'orientadora, és mare de set fills.

Tutoria Primària


Aquí trobareu una proposta d'activitats de tutoria adreçadas a Educació Primària. Les activitats estan pensades per promoure l’autoestima, l’expressió de sentiments i emocions, l’empatia, les habilitats socials i el treball en equip entre alumnes de 3 a 12 anys. L’objectiu del projecte és proporcionar al professorat d’una eina que els ajudi a donar resposta als problemes quotidians que es donen dins l’aula. Totes les activitats estan fonamentades amb criteris psicopedagògics i lúdics. El joc, les situacions informals, l’espontaneïtat, la creativitat, etc., són aspectes a través dels quals els tutors/tutores, proposaran les activitats per a fer-les més motivadores i així desenvolupar els objectius proposats.

22 d’abril 2013

Materials Ceapa

A la pàgina de la Ceapa (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as) hi ha un apartat de Formació on es pot accedir a molts materials d'interès per treballar amb alumnes i les seves famílies, alguns exemples: Desexo. Historias de sexualidad (adreçat a adolescents), ¿Por qué cuesta tanto hablar con los hijos e hijas" (adreçat a les famílies). A la mateixa pàgina hi ha també un interessant apartat de vídeos, on podreu trobar materials  de temes diferents (adolescència, educació afectivo-sexual, prevenció d'addiccions,...) que us poden ser útils en algunes activitats amb famílies.

16 d’abril 2013

Vinculació

La psiquiatra Joana Alegret, reconeguda experta en salut mental infantil i juvenil, reflexiona en aquest article La relació entre pares i mestres: una pintura sobre seda sobre la trascendència del procès de vinculació en els infants com el primer pas per relacionar-se amb el món i també sobre les relacions de les seves famílies amb l'escola. La Dra. Alegret mostra diverses maneres de vinculació i les possibles dificultats futures i reflexiona sobre el paper de l'escola i la seva relació amb les famílies com a possibiltat de millora. A la pàgina de la Fundació Presme podeu trobar altres materials interessants sobre els tipus de vinculació dels infants i les seves repercussions a l'aprenentatge.

11 d’abril 2013

Les emocions


L'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) ha editat un material adreçat a nens i nenes de primària amb la finalitat d'ajudar-los a conèixer i controlar les seves emocions. Las Emociones, comprenderlas para vivir mejor, són vint pàgines que permeten treballar amb l'objectiu de promoure el desenvolupament harmoniós i saludable dels infants a nivell emocional. La guia inclou l'explicació senzilla de les principals emocions i tècniques i pràctiques per promoure a l'aula el seu coneixement, expressió i control.

Aquí http://www.fundadeps.org/Observatorios.asp hi trobareu també recursos interessants sobre salut i altres temes.

09 d’abril 2013

Crèixer en família

El Departament de Benestar Social i Família ofereix un recull de recursos per pares i mares per orientar-los en alguns aspectes de la criança i l'educació dels infants.
També ofereix la possibilitat d'assistir a diferents tallers adreçats a les famílies que es desenvoluparan aviat per tota Catalunya, en el marc del programa
Crèixer en família. Podeu consultar-ho tot i més coses aquí.

08 d’abril 2013

Protocols Convivència

La pàgina del Projecte de Convivència del Departament d'Ensenyament s'ha actualitzat recentment amb els continguts següents:

- Protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat 
- Protocol de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu 
- Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals. 
Els podreu consultar a l'apartat Recursos

04 d’abril 2013

Relació família i centre educatiu

Des d'aquí podeu accedir a un estudi sobre la relació de les famílies amb els IES, des de la perspectiva de les famílies. L'han realitzat Mercè Planelles, Professora de l’Escola Universitària a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull, de Barcelona) i Montserrat Alguacil, Professora a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull, de Barcelona). El treball és una interessant investigació sobre la percepció que tenen els pares i mares de l'alumnat d'una mostra de 21 IES de la província de Barcelona.

03 d’abril 2013

Presentacions per reunions de pares i mares

En aquest enllaç trobareu dues boniques mostres de presentacions per utilitzar (amb les adaptacions que calguin per ajustar-les a la vostra realitat) en reunions de pares i mares, una per Primària i l'altra per Secundària. Trobareu molts més recursos interessants a l'adreça http://recursosdidactics.org