En una societat com l'actual, on la violència sembla quelcom omnipresent, molts pares i mares es pregunten com poden educar als seus fills per prevenir aquests tipus de comportament i com promoure des de la família sentiments d'empatia envers els altres. L'APA, l'Associació Americana de Psicologia, proposa unes senzilles pautes que els pares i mares poden posar en pràctica a l'àmbit familiar. Podeu llegir l'article aquí