21 de maig 2014

Guia Acoso escolar para padres i madres

La CEAPAha elaborat una guía adreçada a pares i mares per ajudar a prevenir i afrontar l'assetjament a l'escola o institut. Podeu accedir al text de la Guia Acoso escolar. para padres i madres, mitjançant aquest enllaç
A més a més, a la pàgina de l'entitat podreu trobar també altres materials, experiències interessants i informació diversa.