27 d’abril 2013

Família, escola i èxit educatiu


Aquest vídeo de la Fundació Jaume Bofill recull les aportacions d'Antoni Tort, professor de Pedagogia a la Universitat de Vic, Jordi Collet, professor de Sociologia a la Universitat de Vic, Lluís Font, secretari de Politiques Educatives del Departament d'Ensenyament i Àlex Castillo, president de la FaPac sobre la complexa relació dels centres educatius amb les famílies del seu alumnat. Tots es mostren d'acord en la necessitat d'afavorir noves estratègies de vinculació entre els centres i les famílies per promoure relacions de confiança i col·laboració que s'ha demostrat factor rellevant per la millora del benestar dels alumnes i els seus resultats acadèmics.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada