02 de maig 2013

Comissions Mixtes i Grups Interactius


Les Comissions Mixtes són un element de relació i organització en els centres que decideixen fer un pas endavant per promoure la vinculació i la participació dels pares i mares de l'alumnat en la vida del centre. S'anomenem Comissions Mixtes perquè estan formades per mares, pares i mestres i altres col·lectius de l'escola que treballen de forma cooperativa. Algunes d'aquestes comissions neixen de la pràctica democràtica habitual a les escoles públiques, d'altres poden ser creades en funció de les particularitats i projecte educatiu de cada centre. L'objectiu és aplegar persones que voluntàriament, destinen part del seu temps a col·laborar en tota mena de projectes pedagògics i activitats educatives amb la finalitat de millorar la qualitat dels centres. Aquest enllaç mostra un exemple, les diferents Comissions Mixtes de l'Escola La Maquinista

Els Grups Interactius són agrupacions heterogènies a l'aula, on hi ha més d'un adult dinamitzant i orientant el treball de l'alumnat. Aquests adults poden ser, a més de professorat del centre, pares o mares d'alumnes o persones que treballen en voluntariat. En aquest tipus d'experiència és especialment important no separar l'alumnat en funció de les seves dificultats, sinó organitzar l'activitat, aprofitant el reforç d'altres persones, per potenciar i facilitar els seus aprenentatges a l'aula. La finalitat dels Grups Interactius és, a més de millorar els aprenentatges, promoure la relació i la participació dels diferents col·lectius de la comunitat educativa en la tasca quotidiana del centre, fer-la visible i afavorir la relació interpersonal, la solidaritat i la cooperació. Podeu veure la programació d'una experiència de Grups Interactius en aquest enllaç

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada