18 de novembre 2013

Escales d'habilitats emocionals

La Fundació Propedagògic és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat col·laborar a l'impuls de la millora de la qualitat de l'educació a Catalunya, amb ajuts a la investigació i iniciatives en el camp de l’educació. La fundació dóna suport a projectes singulars de caràcter teoricopràctic que comporten una recerca en qualsevol dels àmbits de l'ensenyament obligatori. Un d'aquest projectes fa referència a la investigació sobre educació emocional, basat en les investigacions del psicòleg clínic Ferran Salmurri. Fruit d'aquest treball ja es estan disponibles les escales d’habilitats emocionals, una eina pedagògica de primer ordre per a avaluar les competències emocionals a secundària. 

Les Escales d’Habilitats Emocionals EHE-1 i EHE-2 avaluen el nivell de benestar emocional dels menors d’11 a 16 anys. En el primer cas es tracta d’un qüestionari d’autoavaluació. L’EHE-2 és contestat pels pares dels menors. Ambdós qüestionaris han estat validats i estandarditzats. Es tracta d’idèntics qüestionaris administrats en primera persona en el cas dels alumnes (EHE-1) i en les mateixos 64 ítems, però en tercera persona, en el cas dels pares (EHE-2). 


Aquests qüestionaris ens permeten obtenir les següents informacions:

- Informació de les competències emocionals de cada alumne i quants alumnes hi ha a cada puntuació, quina és la distribució per sexes, etc.
- Informació del seguiment de l’evolució del alumnes cada centre.
- Informació dels resultats ítem per ítem, per alumne, per grup, global.
- Informació i orientació per organitzar els objectius de la millora al centre.
- Informació per poder comparar els resultats del centre amb els d’altres centres tant de les puntuacions total de l’EHE-1, com de l’EHE-2 i dels aspectes parcials.

Es presentant les taules per a l’avaluació per tots dos qüestionaris presentades segons edat i sexe. També hi ha taules per la valoració percentual.

La validació es va realitzar al llarg de dos cursos, entre l’any 2.007 i el 2.009. Els participants han estat 500 adolescents de cinc escoles de secundària de Barcelona i els seus respectius pares. La franja d’edats és dels 11 als 16 anys. Els qüestionaris s’han administrat a les escoles durant dies de classe normals i s’ha trigat aproximadament mitja hora en respondre’ls. Els procediments han tingut en compte totes les garanties ètiques requerides en aquests casos. De les mostres originals dels 500 adolescents, 18 (3’6%) han hagut de ser descartades per pèrdua d’informació. De les restants 482 mostres vàlides, 222 estan entre les edats compreses entre 11 i 13 anys i 260 de 14 a 16. Pel que fa al sexe, 248 són nois (109 en el grup d’edat entre 11 i 13 anys) i 234 són noies (113 i 121 respectivament). Tots són estudiants en escoles públiques o privades de secundària de Barcelona. El 66% dels pares, és a dir, 330 han completat l’EHE-2 referent als seus fills (160 nois i 170 noies). 


Instruccions:

Tots els documents son PDF a excepció del número 4. Per poder instal·lar el programa de la versió informatitzada del qüestionari cal seguir els passos següents:

1. Crear una carpeta en C: amb el nom de ‘ehe’ (sense cometes)
2. Obrir i copiar l’arxiu ehe.exe a la carpeta c:/ehe que hem creat al pas anterior
3. Ja es pot executar l’arxiu ehe.exe per iniciar l’administració informatitzada del qüestionari.
4. A vegades és necessari instal·lar el pack Runtime Viual Basic 6 que es pot trobar a http://support.microsoft.com/kb/192461

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada